لامپ های حبابی بزرگ

لامپ های حبابی بزرگ

مدلواتوات برابرلومنCCT (K)Raنسبت لومن به واتطول عمرپایهقطرارتفاعزاویه پرتو
PL20/HW/230/E27 20 1500 3000 70 83 15000 E27 80 150 220°
PL20/HW/265/E27 20 1700 6500 70 94 15000 E27 80 150 220°
مدلواتوات برابرلومنCCT (K)Raنسبت لومن به واتطول عمرپایهقطرارتفاعزاویه پرتو
PL30/HW/230/E27 30 2400 3000 70 83 15000 E27 100 184 220°
PL30/HW/265/E27 30 2600 6500 70 90 15000 E27 100 184 220°
مدلواتوات برابرلومنCCT (K)Raنسبت لومن به واتطول عمرپایهقطرارتفاعزاویه پرتو
PL40/HW/230/E27 40 3200 3000 70 89 15000 E27 118 220 220°
PL40/HW/265/E27 40 3500 6500 70 97 15000 E27 118 220 220°
مدلواتوات برابرلومنCCT (K)Raنسبت لومن به واتطول عمرپایهقطرارتفاعزاویه پرتو
PL50/HW/230/E27 50 3900 3000 70 87 15000 E27 138 263 220°
PL50/HW/265/E27 50 4200 6500 70 93 15000 E27 138 263 220°

لامپ های حبابی بزرگ پارسه شید  • تا 90 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی
  • طول عمر طولانی و در نتیجه کاهش هزینه تعویض لامپ
  • جایگزین مناسب برای لامپ های رشتها ی و کم مصرف CFL

ویژگیها  • طراحی زیبا با بهترین کیفیت مواد مصرفی
  • بازتاب رنگی بالا CRI < 70 نشان دادن رنگ واقعی اشیا در محیط نصب
  • دوستدار محیط زیست فاقد هرگونه جیوه و دیگر آلوده کننده های محیط زیست
  • استفاده از 90 درصد مواد مصرفی قابل بازیافت